Werkwijze

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 06-34879220, ook kunt u contact opnemen via de e-mail: info@fysiotherapieinbalans.nl.

Bij een eerste bezoek aan Fysiotherapie In Balans Putten zal er gestart worden met het vastleggen van uw persoonsgegevens. Het is handig als u uw identiteitsbewijs en zorgpas meeneemt. Aansluitend krijgt u dan de gelegenheid om uit te leggen wat voor klachten u heeft, hoelang ze bestaan en op welke wijze ze ontstaan zijn. Met vragen probeer de therapeut uw verhaal duidelijker te krijgen zodat een beeld ontstaat welke structuur in uw lichaam verantwoordelijk is voor uw klachten. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek.

Vervolgens wordt er een voorstel gedaan op welke wijze uw klacht behandeld zou kunnen worden. U denkt mee of dit de juiste aanpak kan zijn. Al tijdens het eerste bezoek kan met de behandeling gestart worden.

Indien noodzakelijk neemt de fysiotherapeut tijdens de verdere behandeling contact op met uw huisarts of specialist. Bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende medische informatie beschikbaar is of in het geval van complicaties.

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klachten en de ernst ervan. Wel wordt er gestreefd naar een zo klein mogelijke aantal behandelingen.

Een eerste bezoek duurt ongeveer 45 minuten. Vervolgens zal een vervolgbehandeling ongeveer 30 minuten duren.

Denkt u bij uw eerste afspraak aan uw legitimatie, uw zorgpas een badlaken voor de behandelbank en uw agenda?

Fysiotherapie In Balans is een kleine praktijk waar persoonlijke aandacht, een vertrouwde sfeer, flexibele openingstijden en een snelle start aan je herstel voorop staan.