Tarieven

De behandelingen fysiotherapie worden – met uitzondering van de chronische indicaties – vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen (het aantal is afhankelijk van uw aanvullende verzekering). Bij uw intakegesprek zal de therapeut dit met u bespreken.

De praktijk heeft contracten met (zo goed als) alle zorgverzekeraars.

Met de verzekeringsgroep CZ (waar ook Nationale Nederlanden, OHRA en een gedeelte van IZZ onder vallen) heeft de praktijk bewust geen contract afgesloten. Onderstaande tarieven worden door de praktijk in rekening gebracht bij deze verzekeraar, als u een natura-polis bij deze partij heeft moet een gedeelte (40-50%) door u zelf betaald worden. Heeft u de basisverzekering als restitutie-polis gekozen dan krijgt u waarschijnlijk een hoger percentage van het bedrag van de behandelingen fysiotherapie uit uw aanvullende pakket vergoed.

We willen u erop wijzen dat wij in ons administratieve systeem mee kunnen kijken naar uw verzekeringspolis en vergoeding, maar dat u altijd zelf verantwoordelijk blijft of deze gegevens juist zijn en hoeveel vergoeding u daadwerkelijk krijgt.

Heeft u geen of onvoldoende vergoeding fysiotherapie in uw pakket? Dan gelden onderstaande tarieven. Het factuur wordt na de behandeling verstuurd naar uw e-mailadres.

 

TARIEVEN 2021

Intake, onderzoek + eerste behandeling €55,-
Zitting fysiotherapie €36,50
Zitting fysiotherapie aan huis €50,-
Zitting fysiotherapie aan huis lang €70,-
Intake en onderzoek aan huis €70,-
Niet nagekomen afspraak €36,50 (let op! deze rekening gaat niet naar de verzekering)

 

Wij werken volgens een transparante werkwijze.

Bij verhindering dient u uw afspraak minstens 24 uur van tevoren af te zeggen, anders worden de kosten van de behandeling in rekening gebracht.

 

Vergoeding

De politiek heeft besloten dat er marktwerking in de gezondheidszorg moet komen om de toenemende kosten in de zorg te kunnen beheersen en de kwaliteit te verhogen. Voor de fysiotherapeuten betekent dit dat we met alle Nederlandse zorgverzekeraars contracten kunnen afsluiten, zodat zij de praktijken beoordelen op de kwaliteit.

Met de verzekeringsgroep CZ (waar ook Delta lloyd en OHRA onder vallen) heeft de praktijk bewust geen contract afgesloten.  De geldende tarieven worden door de praktijk in rekening gebracht bij deze verzekeraar en een gedeelte (25-35%) moet door u zelf betaald worden.

De behandelingen fysiotherapie worden – met uitzondering van de chronische indicaties – vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering is het maximum aantal behandelingen gelimiteerd.

Heeft u vragen over uw aanvullende pakket en uw fysiotherapeutische vergoeding? Stelt u deze dan gerust. Goed om te weten: behandelingen vanuit de aanvullende verzekering worden niet meegerekend in uw eigen risico. Heeft u onvoldoende vergoeding fysiotherapie in uw pakket? Dan gelden de bovenstaande tarieven.

 

Reglementen

Om ervoor te zorgen dat onze zorg optimaal tot zijn recht komt en voor een goed verloop van de behandelperiode hebben wij een aantal ‘huishoudelijke’ afspraken gemaakt. Deze vind je terug in de volgende reglementen:

Online Huisregelement versie 3.0 2020

Online Hygienereglement versie 3.0 2020

Online Privacyreglement versie 3.0 2020