Privacy

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Op deze pagina kunt u het privacyreglement van Praktijk Fysiotherapie In Balans inzien.

Online Privacyreglement versie 3.0 2020

Kwaliteit

Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten mag behandelen, moet hij of zij ingeschreven staan in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Hiervoor gelden strenge basiseisen, waaronder een diploma van de studie fysiotherapie. De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen gebruikt worden. Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt bijscholing gestimuleerd.

Wie aan alle eisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet, kan worden opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. En dan pas mag een fysiotherapeut zich daadwerkelijk registerfysiotherapeut noemen. Verder spelen fysiotherapeuten zoveel mogelijk in op actuele ontwikkelingen en leveren ze een positieve bijdrage aan het terugdringen van bijvoorbeeld ziekteverzuim. Op die manier helpt fysiotherapie om uw lichaam zo goed mogelijk functionerend te houden.

Wij voeren bewust geen keurmerk zoals HKZ, Topzorg of Pluspraktijk. De door deze keurmerken gestelde eisen aan dossiervorming en herhaalde metingen door vragenlijsten zijn erg tijdrovend en dragen volgens ons niet bij aan een goede behandeling in onze praktijk. Momenteel worden nieuwe keurmerken in de gezondheidszorg ontwikkeld die in onze ogen zinvoller zijn. Wij zullen straks graag dit keurmerk gaan voeren.

Vanwege onze doelgerichte aanpak kunnen we ervoor zorgen dat we met een zo klein mogelijk aantal behandelingen het gewenste resultaat behalen.

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij Fysiotherapie In Balans Putten zijn CKR, KNGF en BIG geregistreerd.
 

Graag horen wij ook uw ervaringen met ‘Fysiotherapie In Balans Putten’. Door op onderstaande afbeelding te klikken, kunt ook u uw mening geven!

Geef uw mening op ZorgkaartNederland