Bewegen Thuis

image001

Mensen met elkaar in contact brengen door samen te bewegen!
We brengen ouderen uit de buurt (weer) met elkaar in contact door in kleine groepjes, in eigen huis, samen lichte oefeningen uit te voeren. We motiveren de deelnemers zelf te ontdekken dat ze met de juiste activiteiten beter kunnen functioneren in het dagelijks leven en langer zelfstandig en veilig thuis kleine taken kunnen blijven vervullen. We besteden aandacht aan de veiligheid van de uitvoering van de beweging, zodat men nadat de begeleiding is beëindigd, samen veilig en zelfstandig de oefeningen kan voortzetten. Ook mensen die gebruik moeten maken van een rollator of rolstoel kunnen aan de vorm van bewegen die we aanbieden, deelnemen.

Misschien drinkt u regelmatig samen een kopje koffie en wilt u dit eens vergezeld laten gaan van een uurtje bewegen…

We streven naar een contact waarin mensen elkaar stimuleren te blijven bewegen, waardoor ook contacten buiten het “samen bewegen” ontstaan. Door meer contacten in de directe omgeving kan eenzaamheid voorkomen worden, worden zelfredzaamheid en woonplezier vergroot en zal men langer in staat zijn zelfstandig te wonen.
Het programma is opgesteld aan de hand van onze ervaringen, waarbij Desiré de Groot (fysiotherapeut) vanuit haar beroep de (para)medische verantwoording houdt.

De activiteit
Eén cyclus bestaat uit slechts 4 lessen in 4 weken, aangeboden aan 4 deelnemers. De “hoofddeelnemer/initiatiefnemer” nodigt enkele buren, vrienden en kennissen bij zich thuis uit om samen te bewegen. Er zijn geen verplichtingen aan verbonden, die een bezwaar op zouden kunnen leveren voor de hoofddeelnemer. “Een kop koffie mag, maar moet niet”. Het enige wat we nodig hebben, is de ruimte die wordt ingenomen door 4 stoelen. De lessen worden gegeven door Gerwin Alderliesten of Annemieke Carbo.

Vanuit een groepje kunnen deelnemers zelf weer een nieuwe cyclus te organiseren in hun eigen omgeving en weer drie anderen uit te nodigen. De hoofddeelnemer/initiatiefnemer ontvangt een waardebon voor twee bijeenkomsten. De eigen bijdrage van de deelnemers is €2,- per persoon per keer. Op deze wijze komen steeds meer mensen in aanraking met het project. Omdat de activiteit plaatsvindt in een vertrouwde omgeving met een klein aantal deelnemers is de drempel om deel te nemen laag. Stichting Welzijn Putten verleent graag haar medewerking aan dit project. Met de juiste activiteiten kan men in het dagelijks leven langer zelfstandig en veilig thuis kleine taken blijven vervullen, waarbij de Stichting Welzijn Putten advies kan geven en hulp kan bieden.

Met elkaar hopen we dat het aantal groepjes zich zal uitbreiden.

Samen bewegen stimuleert en is nog gezellig ook!

Thuis Bewegen is een onderdeel van Stichting In Beweging. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de stichting.